მეზობელი სიტყვები
cytotoxic
ზედსართავი სახელი
/͵saɪtəʊʹtɒksɪk/

იმუნ. ციტოტოქსიკური, უჯრედებს რომ ანადგურებს.