მეზობელი სიტყვები
cytozoic
ზედსართავი სახელი
/͵saɪtəʊʹzəʊɪk/

მიკრ. ციტოზოური, უჯრედის შიგნით მცხოვრები (ითქმის აპიკომპლექსების / სპორიანების ტროფოზოიტის შესახებ) [იხ. აგრ. trophozoite].