მეზობელი სიტყვები
dab
არსებითი სახელი
/dæb/

იქთ. კამბალა ლიმანდა (Limanda limanda).