მეზობელი სიტყვები
dabchick
არსებითი სახელი
/ʹdæbtʃɪk/

ორნ. მცირე მურტალა (Tachybaptus / Podiceps ruficollis) აგრ. little grebe.