მეზობელი სიტყვები
dacryocyst
არსებითი სახელი
/ʹdækrɪəʊsɪst/

ანატ. საცრემლე პარკი (აგრ. lachrymal sac).