მეზობელი სიტყვები
dactyl
არსებითი სახელი
/ʹdæktɪl/

ზოოლ.

1. თითი (ცხოველისა);

2. = dactylopodite.