მეზობელი სიტყვები
dactylopatagium
არსებითი სახელი
/͵dæktɪləʊpəʹteɪdʒɪəm/

მმლ. თითებშორისი აპკი, დაქტილოპატაგიუმი (ღამურასი) [იხ. აგრ. plagiopatagium, propatagium, uropatagium].