მეზობელი სიტყვები
daisy family
არსებითი სახელი
/͵deɪzɪʹfæməlɪ/

ბოტ. რთულყვავილოვანთა ოჯახი, რთულყვავილოვანნი (Asteraceae / Compositae fam.) აგრ. aster / sunflower / family.