მეზობელი სიტყვები
Dalbergia
არსებითი სახელი
/dælʹbɛə:gɪə, -dʒɪə/

ბოტ. დალბერგია (Dalbergia gen.).