მეზობელი სიტყვები
dam
არსებითი სახელი
/dæm/

ზოოლ. მდედრი, დედალი; დედა ცხოველი (განსაკ. შინაური ძუძუმწოვრისა).