მეზობელი სიტყვები
Dama
არსებითი სახელი
/ʹdɑ:mə/

მმლ. ირემლაღი (Dama gen.).