მეზობელი სიტყვები
damselflies
არსებითი სახელი
/ʹdæmzlflaɪz/

pl ენტ. ტოლფრთიანი ნემსიყლაპიები (Zygoptera subord.).