მეზობელი სიტყვები
Danaus
არსებითი სახელი
/ʹdænaʊs/

ენტ. დანაიდა (ნიმფალიდისებრთა ოჯახის გვარი; Danaus gen.).