მეზობელი სიტყვები
dance language
/͵dɑ:nsʹlæŋgwɪdʒ/