მეზობელი სიტყვები
danewort
არსებითი სახელი
/ʹdeɪnwɜ:t/

ბოტ. ანწლი (Sambucus ebulus).