მეზობელი სიტყვები
danio
არსებითი სახელი
/ʹdænɪəʊ/

იქთ. დანიო (კობრისებრთა ოჯახის წვრილი თევზი; Danio gen.).