მეზობელი სიტყვები
Darwinian fitness
არსებითი სახელი
/dɑ:ʹwɪnɪənʹfɪtnəs/

გენ. დარვინისეული შეგუებულობა (გენოტიპის მიერ საკუთარი გენების მომდევნო თაობისათვის გადაცემის ეფექტიანობის მაჩვენებელი).