მეზობელი სიტყვები
Dasypeltis
არსებითი სახელი
/͵dæsɪʹpɛltɪs/

რეპტ. კვერცხიჭამია გველი (Dasypeltis gen.).