მეზობელი სიტყვები
dasyphyllous
ზედსართავი სახელი
/͵dæsɪʹfɪləs/

ბოტ. 1) შებუსულფოთლიანი;

2) ხშირფოთლიანი, ფოთოლხშირი.