მეზობელი სიტყვები
Dasypodidae
არსებითი სახელი
/͵dæsɪʹpɒdɪdi:/

pl მმლ. ჯავშნოსნისებრნი (Dasypodidae fam.).