მეზობელი სიტყვები
dasyprocta
არსებითი სახელი
/͵dæsɪʹprɒktə/

მმლ. აგუტი, კუზიანი კურდღელი (Dasyprocta gen.).