მეზობელი სიტყვები
Dasyproctidae
არსებითი სახელი
/͵dæsɪʹprɒktɪdi:/

pl მმლ. აგუტისებრნი (Dasyproctidae fam.).