მეზობელი სიტყვები
Dasyuridae
არსებითი სახელი
/ʹdæsɪjʊərɪdi:/

pl მმლ. მტაცებელი ჩანთოსნების ოჯახი (Dasyuridae fam.).