მეზობელი სიტყვები
Dasyuromorphia
არსებითი სახელი
/͵dæsɪjʊərəʊʹmɔ:fɪə/

pl მმლ. მტაცებელი ჩანთოსნები (Dasyuromorphia ord.).