მეზობელი სიტყვები
death's head moth
არსებითი სახელი
/͵dɛθshɛdʹmɒθ/

ენტ. მკვდართავა (ღამის პეპელა; Acherontia atropos).