მეზობელი სიტყვები
decarboxylation
არსებითი სახელი
/͵di:kɑ:bɒksɪʹleɪʃn/

ქიმ. დეკარბოქსილირება, კარბონმჟავასთვის კარბოქსილის ჯგუფის მოცილება ფერმენტული რეაქციის შედეგად.