მეზობელი სიტყვები
deciduous summer forest
არსებითი სახელი
/dɪ͵sɪdʒʊəssʌməʹfɒrɪst, dɪ͵sɪdjʊəs-/

ეკოლ. ზაფხულმწვანე ტყე.