მეზობელი სიტყვები
decomposition
არსებითი სახელი
/͵di:kɒmpəʹzɪʃn/

ლპობა, გახრწნა; დაშლა, რღვევა; aerobic decomposition ეკოლ. აერობული დაშლა.