მეზობელი სიტყვები
decumbent
ზედსართავი სახელი
/dɪʹkʌmbənt/

ბოტ. ამართებადი (ითქმის ამართული წვერის მქონე გართხმული ღეროს / ყლორტის შესახებ).