მეზობელი სიტყვები
Dicotyledoneae ან Dicotyledones
არსებითი სახელი
/͵daɪkɒtɪʹli:dənɪi:, ͵daɪkɒtɪʹli:dəni:z/

pl ბოტ. ორლებნიანნი (Dicotyledoneae / Dicotyledones cls.) [= Magnoliopsida].