მეზობელი სიტყვები
dictyostelids
/ʹdɪktɪəʊsti:lɪdz, dɪkʹtaɪə-/