მეზობელი სიტყვები
Dictyotales
არსებითი სახელი
/͵dɪktɪəʊʹteɪli:z/

pl ბოტ. დიქტიოტასნაირნი (წაბლა წყალმცენარეების რიგი; Dictyotales ord.).