მეზობელი სიტყვები
Didelphimorphia
არსებითი სახელი
/daɪ͵dɛlfɪʹmɔ:fɪə/

pl მმლ. ოპოსუმისნაირნი (Didelphimorphia ord.).