მეზობელი სიტყვები
dideoxynucleotide
არსებითი სახელი
/͵daɪdɪɒksɪʹnju:klɪətaɪd/

ბიოტექ. დიდეზოქსინუკლეოტიდი (სინთეზური ნუკლეოტიდი, რომელიც უერთდება დნმ-ს ნუკლეოტიდების ჯაჭვს და წყვეტს სინთეზს; გამოიყენება დნმ-ს სეკვენირების სენგერის მეთოდში).