მეზობელი სიტყვები
digenean I
არსებითი სახელი
/͵daɪdʒəʹni:ən/

ჰელმ. დიგენეზური ტრემატოდი.