მეზობელი სიტყვები
digenean II
ზედსართავი სახელი
/͵daɪdʒəʹni:ən/

ჰელმ. დიგენეზური, დიგენეზურ მწოველებს / ტრემატოდებს რომ ეკუთვნის.