მეზობელი სიტყვები
digenesis
არსებითი სახელი
/daɪʹdʒɛnɪsɪs/

დიგენეზი, დიგენეზისი, თაობათა მორიგეობა, სასიცოცხლო ციკლში სქესობრივი და უსქესო გამრავლების მონაცვლეობა.