მეზობელი სიტყვები
dimorphism
არსებითი სახელი
/daɪʹmɔ:fɪzəm/

დიმორფიზმი; seasonal dimorphism სეზონური დიმორფიზმი; sexual dimorphism სქესობრივი დიმორფიზმი.