მეზობელი სიტყვები
Dinnik's viper
არსებითი სახელი
/ʹdɪnɪksvaɪpə(r)/

რეპტ. დინიკის გველგესლა (Vipera dinniki) აგრ. Caucasus subalpine viper.