მეზობელი სიტყვები
Dioscoreaceae
არსებითი სახელი
/͵daɪɒ͵skɔ:rɪʹeɪʃɪi:/

pl ბოტ. დიოსკორეასებრნი (Dioscoreaceae fam.).