მეზობელი სიტყვები
diosgenin
არსებითი სახელი
/daɪʹɒsdʒənɪn/

ბიოქ. დიოსგენინი (მცენარეული საპონინი, რომელსაც დიოსკორეას ფესვი შეიცავს).