მეზობელი სიტყვები
DNA unwinding protein
არსებითი სახელი
/͵di:ɛneɪʌnʹwaɪndɪŋprəʊti:n/

ბიოქ. დნმ-ის გამშლელი ცილა.