მეზობელი სიტყვები
DNA vector
არსებითი სახელი
/͵di:ɛneɪʹvɛktə(r)/

ბიოტექ. დნმ-ვექტორი (ბაქტერიის / ვირუსის დნმ, რომელშიც ჩართულია სხვა უჯრედში შესაყვანი ესა თუ ის გენი).