მეზობელი სიტყვები
dobsonfly
არსებითი სახელი
/ʹdɒbsənflaɪ/

ენტ. ფრთალაპოტა (Corydalidae fam., განსაკ. Corydalus cornutus).