მეზობელი სიტყვები
dodder
არსებითი სახელი
/ʹdɒdə(r)/

ბოტ. აბრეშუმა (Cuscuta gen.).