მეზობელი სიტყვები
Dollo's principle
/͵dɒləʊzʹprɪnsəpl/