მეზობელი სიტყვები
dolphinfish
არსებითი სახელი
/ʹdɒlfɪnfɪʃ/

იქთ. ოქროსფერი მაკრელი / სკუმბრია, დიდი კორიფენა (Coryphaena hippurus) აგრ. common dolphinfish.