მეზობელი სიტყვები
dolphin-fly
არსებითი სახელი
/ʹdɒlfɪnflaɪ/

ენტ. შავი ბუგრი (Aphis fabae).