მეზობელი სიტყვები
draft sequence
არსებითი სახელი
/͵drɑ:ftʹsi:kwəns/

გენ. პირველადი დნმ-ის თანმიმდევრობა (ჩვეულ. ზოგიერთი უბნის არაზუსტი წყობით და სხვა ნაკლოვანებით; გამოიყენება გენომური ანალიზისთვის).