მეზობელი სიტყვები
Dryad's saddle
არსებითი სახელი
/ʹdraɪædzsædl/

მიკოლ. ძერანა (აბედა სოკოს სახეობა; Polyporus squamosus).